Jag undervisar sedan många år på den danska psykoanalytikska utbildningen i Köpenhamn och jag är också en del av utbildnings-institutets styrelse.

Jag undervisar dessutom på en psykodynamisk psykoterapiutbildning i Köpenhamn.