Leg psykolog sedan 30 år tillbaka.

Leg psykoterapeut både för vuxna och barn-och ungdommar.

Psykoanlytiker IPA.

Utbildningsanalytiker och handledare i Svenska Psykoanalytiska Föreningen och i Dansk Psykoanalytisk Selskab.