Jag är psykolog, psykoanalytiker och psykoterapeut med 40 års erfarenhet och har sedan många år min mottagning på Österportsgatan 4 a i Malmö.

Jag arbetar med psykoanalys eller psykodynamisk psykoterapi och det innebär att jag främst fokuserar på omedvetna motiv och konflikter som gör att man får psykologiska symtom.

Detta kan vara ångest, depression, sömnproblem, skräck mm.

Syftet är att tillsammans med klienten utforska orsakerna till lidandet. Ökad medvetenhet om dessa leder till ökad förståelse för de egna reaktionerna på tex smärtsamma upplevelser och svårigheter i relationer till andra.

Det psykoterapeutiska samtalet styrs av klienten, dvs hans/hennes behov av att tänka kring ett tema som styr sessionen, det finns inget "rätt" eller "fel" , "viktigt" eller "oviktigt"ämne att ta upp. 

Mitt bidrag är att med hjälp av mina kunskaper och erfarenheter lyssna på rätt nivå, dvs på den omedvetna kommunikationen och associationerna, samt att ge tillbaka dessa i form av tolkningar.